برای من یک قصه بگو - Schenk mir eine Geschichte auf Persisch!

09.12.2020

ابه اطفال خود فرصت بدهید تا جهان قصه ها ،کتاب ها و تصاویر را در یابند ما شما را به بسیار خوشی استقبال میکنیم به خاطر - Wer die Muttersprache gut spricht, lernt andere Sprachen besser! Mittwoch, 9. Dezember 2020 von 14h30 bis 16h00 in der Stadtbibliothek Biel/Bienne. - ABGESAGT

Persisch
SIKJM
Kanton BE
Biel-Bienne
BSJB
 
Persan
 

Adresse

STADTBIBLIOTHEK
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
BIEL/BIENNE

Dufourstrasse 26, rue Dufour
Postfach/Case postale
CH-2501 Biel/Bienne
T 032 329 11 00

bblbblblch

IBAN CH46 0900 0000 2500 1284 1

Playlist von Bibliobiel
 

Öffnungszeiten

Montag 14h00 - 18h30*
Dienstag 09h00 - 18h30*
Mittwoch 09h00 - 18h30*
Donnerstag 09h00 - 20h00
Freitag 09h00 - 18h30*
Samstag 09h00 - 17h00*

*Während der Schulferien vom 03.07. bis zum 15.08.2021 ist die Schliessung bereits um 17h00; Samstags um 16h00.